ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นชาวต่างชาติ เอกสารต่างๆ และการนำเสนอที่ใช้จึงควรเตรียมเป็นฉบับภาษาอังกฤษด้วย นักแปลมืออาชีพที่ร่วมงานกับเราเป็นนักแปลที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ในด้านการแปลเอกสารและมีความชำนาญในด้านการใช้คำศัพท์ที่เหมาะสม รวมถึงมีความคุ้นเคยในคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจเป็นอย่างดี จึงสามารถแปลและส่งมอบงานแปลที่มีคุณภาพเพื่อนำไปใช้งานได้ นั่นจึงทำให้สามารถมั่นใจในบริการของเราได้