บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เดิมชื่อ บริษัท โอเจ คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เริ่มให้บริการครั้งแรกในปี 2553 โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำเอกสารสำหรับผู้ถือหุ้น

ต่อมาได้ขยายการให้บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบบริการที่ครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดประชุมและในวันจัดประชุมซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โอเจได้พัฒนาบริการเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการงานบริการสำหรับผู้ถือหุ้นให้ครอบคลุมมากที่สุด

ผู้นำการให้บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและบริการที่ครบวงจร สำหรับบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและในภูมิภาค
ผู้นำการให้บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและบริการที่ครบวงจร สำหรับบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและในภูมิภาค
ผู้นำการให้บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและบริการที่ครบวงจร สำหรับบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและในภูมิภาค

ตำแหน่งงานว่าง

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติ:  Thai
เพศ:  N/A
อายุ:  23-35 ปี
ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน:  งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน:  1 – 5 ปี
จำนวนที่รับ:  3 ตำแหน่ง

รายละเอียด

 • รับผิดชอบในการพัฒนา และกลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับลูกค้า และแผนที่ถนนสำหรับลูกค้าผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ Facebook และ Instagram
 • วางแผนงานทางด้านสื่อ ด้วยความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและค่านิยมในการเสนอที่เหมาะสมและสอดคล้องกันและสื่อออกมาในทางบวก
 • การตรวจสอบข้อความผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในภูมิภาค แคมเปญ และเพิ่มระดับแบรนด์ให้สูงสุดอย่างต่อเนื่่อง
 • การให้คำปรึกษาเชิงลึกกับชุมชนสังคมและการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ผ่านการวิเคราะห์ของโพสต์มีส่วนร่วมและการตอบสนองติดตามผู้มีอิทธิพลและเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน
 • ประสานงานกับทีมสร้างสรรค์และกลยุทธ์การทำงานกับเนื้อหาดิจิทัลบนหลายแพลตฟอร์มรวมทั้งเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

คุณสมบัติ

 • มีความรู้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี มีความสามารถในด้านสื่อดิจิตอลหรือเอเจนซี่โฆษณาหรือที่เกี่ยวข้อง
 • จบการศีกษาระดับปริณญาตรีหรือมากกว่า
 • มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในด้าน (MS Words, MS Excel, MS PowerPoint/ Graphic programs preferable)

สวัสดิการ

 • โบนัส ผู้สมัครที่มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมจะได้รับการส่งเสริมให้อยู่ในระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
 • จะได้รับสิทธิ์ประกันภัยเมื่อผ่านการทอลองงานแล้ว
 • มีโอกาสที่ดีในการสำรวจแนวโน้มใหม่ในตลาดดิจิตอล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร: 089 527 5588
อีเมล: sales@ojconsultinggroup.com

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติ:  Thai
เพศ:  N/A
อายุ:  23-35 ปี
ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน:  งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน:  1 – 5 ปี
จำนวนที่รับ:  3 ตำแหน่ง

รายละเอียด

 • รับผิดชอบในการพัฒนา และกลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับลูกค้า และแผนที่ถนนสำหรับลูกค้าผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ Facebook และ Instagram
 • วางแผนงานทางด้านสื่อ ด้วยความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและค่านิยมในการเสนอที่เหมาะสมและสอดคล้องกันและสื่อออกมาในทางบวก
 • การตรวจสอบข้อความผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในภูมิภาค แคมเปญ และเพิ่มระดับแบรนด์ให้สูงสุดอย่างต่อเนื่่อง
 • การให้คำปรึกษาเชิงลึกกับชุมชนสังคมและการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ผ่านการวิเคราะห์ของโพสต์มีส่วนร่วมและการตอบสนองติดตามผู้มีอิทธิพลและเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน
 • ประสานงานกับทีมสร้างสรรค์และกลยุทธ์การทำงานกับเนื้อหาดิจิทัลบนหลายแพลตฟอร์มรวมทั้งเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

คุณสมบัติ

 • มีความรู้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี มีความสามารถในด้านสื่อดิจิตอลหรือเอเจนซี่โฆษณาหรือที่เกี่ยวข้อง
 • จบการศีกษาระดับปริณญาตรีหรือมากกว่า
 • มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในด้าน (MS Words, MS Excel, MS PowerPoint/ Graphic programs preferable)

สวัสดิการ

 • โบนัส ผู้สมัครที่มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมจะได้รับการส่งเสริมให้อยู่ในระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
 • จะได้รับสิทธิ์ประกันภัยเมื่อผ่านการทอลองงานแล้ว
 • มีโอกาสที่ดีในการสำรวจแนวโน้มใหม่ในตลาดดิจิตอล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร: 089 527 5588
อีเมล: sales@ojconsultinggroup.com

โอเจ มีทีมงานที่มีความชำนาญ ให้คำปรึกษาและดำเนินการอย่างมืออาชีพ

ซึ่งจะช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการทำงานของบริษัทในช่วงเวลาการจัดประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นได้

ติดต่อเรา