ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกเช่นนี้ หลายๆ ท่านก็คงจะเริ่มหันมาสร้างรายได้และหาแหล่งเงินออมจากหลากหลายช่องทางกัน เช่น ฝากประจำไว้กับธนาคาร ซื้อสลากออมทรัพย์ ปล่อยเช่า-ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ สะสมและแลกเปลี่ยนธนบัตรต่างประเทศ และที่น่าจะเป็นที่นิยมที่สุดก็คือ เล่นหุ้น ซึ่งโดยธรรมชาติ หุ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สำหรับท่านที่เป็นนักลงทุนมือใหม่อาจจะต้องใช้เวลาสักพักในการศึกษาเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความผันผวนของหุ้น และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ท่านก็จะได้เป็นผู้ถือหุ้นโดยสมบูรณ์

สำหรับผู้ถือหุ้นมือใหม่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องของการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่เคยรู้ว่าคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร และเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไร เรามีคำตอบให้คุณครับ

การประชุมผู้ถือหุ้น คือ การประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องสำคัญของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมบริหารบริษัททราบและให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกระบวนการดำเนินงานสำคัญต่างๆที่บริษัทได้วางแผนไว้ เพื่อที่จะสร้างผลกำไรกลับคืนสู่บริษัทและผู้ลงทุนได้มากขึ้น ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกจัดขึ้นทุกปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการนำเสนอความคืบหน้าและผลการดำเนินงานต่างๆของบริษัทตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในจุดนี้เอง ผู้ถือหุ้นจะสามารถเห็นแนวโน้มในอนาคตของหุ้นบริษัทนี้ว่าจะไปในทิศทางใด

การเตรียมตัวสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อน เพียงแต่ท่านควรจะมีการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารเล็กน้อย เพื่อลดเวลาในการตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่และลดเวลาของท่านเองที่ต้องเสียไปในการคอยการลงทะเบียน

เมื่อท่านได้รับหนังสือเชิญประชุมที่ทางบริษัทส่งไปหาท่าน สิ่งแรกสุดที่ท่านควรดำเนินการคือท่านควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดการประชุม โดยเฉพาะวันที่ เวลา และสถานที่จัดประชุม เพื่อที่ท่านจะสามารถบริหารจัดการเวลาในการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมได้ และเมื่อท่านได้ศึกษารายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ท่านจะสามารถตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของบริษัทที่ท่านถือหุ้นไว้ได้ด้วยเช่นกัน

หากท่านประสงค์ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถเตรียมเพียงแค่บัตรประชาชนของตัวท่านเองมายื่นที่จุดลงทะเบียนในแถวมาด้วยตนเอง พนักงานลงทะเบียนจะพิมพ์ชื่อของท่านเพื่อหาข้อมูลและจำนวนหุ้นของท่านในฐานข้อมูล และพิมพ์บัตรลงคะแนนออกมาให้ท่าน หรือถ้าหากท่านต้องการจะลดเวลาในการลงทะเบียนให้น้อยลงกว่านี้ ท่านสามารถนำใบแสดงตนที่มีบาร์โค้ดซึ่งจะแนบมากับหนังสือเชิญประชุมมายื่นที่จุดลงทะเบียนในแถวมาด้วยตนเอง และให้พนักงานลงทะเบียนยิงบาร์โค้ดเพื่อเรียกข้อมูลขึ้นมา ซึ่งใบนี้อาจจะมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับบริษัทที่จัดประชุม

หากท่านไม่สะดวกมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้ใดก็ได้มาเข้าร่วมการประชุมแทนท่าน โดยที่ท่านจะต้องกรอกข้อมูลในใบรับมอบฉันทะซึ่งจะอยู่ท้ายหนังสือเชิญประชุม ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และจำนวนหุ้นของท่าน ชื่อ-นามสกุลของผู้รับมอบ และลายเซ็นของท่านและผู้รับมอบ นอกจากนั้น เอกสารสำคัญที่ต้องแนบไปด้วยกับใบรับมอบฉันทะ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนของท่านและผู้รับมอบ และอากรแสตมป์ ซึ่งจะต้องแปะไว้ที่ด้านหน้าของใบรับมอบฉันทะ

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาพกสำเนาของหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาที่จุดลงทะเบียนด้วย มิเช่นนั้นจะทำให้ข้อมูลที่ได้จากท่านหรือท่านผู้รับมอบไม่ตรงกับในฐานข้อมูล และสร้างความสับสนให้กับพนักงานลงทะเบียนและทำให้ท่านเสียเวลาเพิ่มขึ้น

เพียงเท่านี้ การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกของท่านก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไป