ข่าวสาร

>ข่าวสาร

ไปประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรก ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกเช่นนี้ หลายๆ ท่านก็คงจะเริ่มหันมาสร้างรายได้และหาแหล่งเงินออมจากหลากหลายช่องทางกัน เช่น ฝากประจำไว้กับธนาคาร ซื้อสลากออมทรัพย์ ปล่อยเช่า-ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ สะสมและแลกเปลี่ยนธนบัตรต่างประเทศ และที่น่าจะเป็นที่นิยมที่สุดก็คือ เล่นหุ้น

7 ธันวาคม 2021|ข่าวสาร, ไฮไลท์|

ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ประชุมสามัญประจำปี หรือการประชุมผู้ถือหุ้น จะถูกจัดเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อที่บริษัทจะได้รายงานผลการดำเนินงานของปีที่ผ่าน รวมถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ในการจัดประชุมสามัญประจำปีภายใน 120 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาบัญชี ซึ่งบริษัทโดยทั่วไปจะมีวันที่สิ้นสุดระยะเวลาบัญชีเป็น

20 พฤศจิกายน 2021|ข่าวสาร, ไฮไลท์|