ทำความรู้จักโอเจ

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เดิมชื่อ บริษัท โอเจ คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เริ่มให้บริการครั้งแรกในปี 2553 โดยมีเป้าหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำเอกสารสำหรับผู้ถือหุ้น

ที่ปรึกษาการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริการเสริมสำหรับการจัดประชุม

ออกแบบรายงานประจำปี

พิมพ์เอกสารผู้ถือหุ้น

แปลเอกสารผู้ถือหุ้น

บริษัทจดทะเบียนชั้นนำวางใจให้โอเจดูแล

ชมภาพบรรยากาศงานจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา

ข่าวสาร

ติดตามข่าวสารและบทความที่น่าสนใจ

ข้อดีของการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5 กันยายน 2022|

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

จัดประชุมผู้ถือหุ้นต้องเตรียมตัวอย่างไร

25 มิถุนายน 2022|

การประชุมผู้ถือหุ้น คือ การประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องสำคัญของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น

ไปประชุมผู้ถือหุ้นเองไม่ได้ จะรักษาสิทธิของคุณได้อย่างไร

11 ธันวาคม 2022|

การประชุมผู้ถือหุ้นถือได้ว่าเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่บริษัทมหาชนทุกแห่งต้องจัดขึ้น เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวและสถานการณ์ต่างๆ ขององค์กรให้ผู้ถือหุ้น

ไปประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรก ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

7 ธันวาคม 2022|

ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกเช่นนี้ หลายๆ ท่านก็คงจะเริ่มหันมาสร้างรายได้และหาแหล่งเงินออมจากหลากหลายช่องทางกัน

โอเจ มีทีมงานที่มีความชำนาญ ให้คำปรึกษาและดำเนินการอย่างมืออาชีพ

ซึ่งจะช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการทำงานของบริษัทในช่วงเวลาการจัดประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นได้

ติดต่อเรา