เกี่ยวกับเรา

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เดิมชื่อ บริษัท โอเจ คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เริ่มให้บริการครั้งแรกในปี 2553 โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำเอกสารสำหรับผู้ถือหุ้น

ต่อมาได้ขยายการให้บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบบริการที่ครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดประชุมและในวันจัดประชุมซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โอเจได้พัฒนาบริการเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการงานบริการสำหรับผู้ถือหุ้นให้ครอบคลุมมากที่สุด

วิสัยทัศน์

ผู้นำการให้บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและบริการที่ครบวงจร สำหรับบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและในภูมิภาค

ประวัติโอเจ

โอเจ มีทีมงานที่มีความชำนาญ ให้คำปรึกษาและดำเนินการอย่างมืออาชีพ

ซึ่งจะช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการทำงานของบริษัทในช่วงเวลาการจัดประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นได้

ติดต่อเรา