ที่ปรึกษาการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ประสบการณ์เกินกว่า 5 ปีของโอเจฯ จะช่วยให้งานประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและถูกต้อง

บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

เทคโนโลยีและความชำนาญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของโอเจฯ การลงทะเบียนและการนับคะแนนของคุณจะถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และโปร่งใส ตรงตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

บริการเสริมสำหรับการจัดประชุม

ออกแบบรายงานประจำปี

ทีมงานออกแบบมีความเป็นมืออาชีพและขั้นตอนการทำงานอย่างถูกต้อง สามารถทำให้รายงานประจำปีของคุณ เป็นรายงานที่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี

พิมพ์เอกสารผู้ถือหุ้น

โรงพิมพ์ของโอเจฯเป็นโรงพิมพ์ที่ใช้เครื่องจักรที่มีมาตราฐานสูง พร้อมไปด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการ คุณจึงมั่นใจได้ว่างานพิมพ์ที่ออกมาจะเป็นงานที่ถูกต้อง สีตรง ชัดเจน และรวดเร็วตรงตามที่คุณต้องการ

แปลเอกสารผู้ถือหุ้น

โอเจ มีทีมงานที่มีความชำนาญ ให้คำปรึกษาและดำเนินการอย่างมืออาชีพ

ซึ่งจะช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการทำงานของบริษัทในช่วงเวลาการจัดประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นได้

ติดต่อเรา